Flag_ro
 Noutati - Evenimente

Reforma Justitiei Penale

Proiecte ale RJP
Participarea grupurilor vulnerabile in economia sociala
Project Date: 1 June 2010

 

Iunie 2010-Mai 2012

Proiectul a urmarit cresterea, la nivelul comunitatilor locale (inclusiv al grupurilor vulnerabile din aceste comunitati) din intreaga tara, a capacitatii de a realiza o dezvoltare locala durabila si inclusiva.

In cadrul proiectului organizatia este responsabila pentru realizarea bursei intreprinderilor sociale http://www.economiesociala.anr.gov.ro/bursa1.htm

 

 

Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

www.economiesociala.anr.gov.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

 

OBIECTIV GENERAL


Cresterea, la nivelul comunitatilor locale (inclusiv al grupurilor vulnerabile din aceste comunitati) din intreaga tara, a capacitatii de a realiza o dezvoltare locala durabila si inclusiva.

 

OBIECTIVE SPECIFICE


1.  Dezvoltarea capacitatii, competentelor, cunostintelor, stimei de sine si a suportului social pentru 20.000 membri ai grupurilor vulnerabile, astfel incat sa creasca sansele acestor persoane de a participa in economia sociala si de a se integra si mentine pe piata muncii.


2.  Initierea, consolidarea capacitatii, sustinerea si promovarea a 30 de structuri ale economiei sociale dezvoltate de grupuri vulnerabile, ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de bunastare si de locuri de munca la nivel local.

 

GRUPURI TINTA


1.    persoane de etnie roma supuse excluziunii sociale, care nu au acces la acelasi nivel cu majoritatea populatiei la servicii de sanatate si educatie, si conditii de locuire;
2.    persoane aflate in detentie care se pregatesc pentru eliberare sau care nu beneficiaza de suport din partea familiei sau a comunitatii din afara penitenciarului si care cauta sa desfasoare activitati de munca in timpul detentiei;
3.    persoane dependente de droguri, care au urmat un tratament de dezintoxicare in clinici de specialitate sau comunitati terapeutice si care au nevoie de suport pentru reintegrarea sociala;
4.    victime ale violentei in familie care sunt femei.


II. Specialisti in domeniul incluziunii sociale care ofera asistenta si sustin interesele grupurilor vulnerabile:


1.    lucratori sociali, asistenti comunitari

2.    mediatori familiali, mediatori sanitari

3.    specialisti si formatori implicati in economia sociala

III. Manageri ai intreprinderilor sociale sustinute prin intermediul proiectului – au nevoie de formare, asistenta tehnica si de o retea nationala de expertiza.

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI

1.    Management

Comitetul director stabileste planul strategic al proiectului.
Pentru evaluarea impactului proiectului, a eficientei utilizarii resurselor proiectului, si a masurii in care au fost atinse obiectivele, va fi angajat un consultant independent.

2.    Cercetare
Raportul de cercetare va fi publicat si distribuit la nivel national.
Pornind de la rezultatele cercetarii vor fi identificate comunitatile locale in care se vor desfasura activitatile prevazute in cadrul proiectului.

3.    Promovarea economiei sociale la nivel de comunitati locale

Procesul de promovare va include:

-   informarea publicului si a potentialilor ofertanti publici sau privati de locuri de munca din comunitatile locale, in legatura cu beneficiile si riscurile economice si sociale ale implicarii in munca si integrarii sociale a membrilor grupurilor vulnerabile;
-   consultarea comunitatii si a expertilor proiectului in domeniul dezvoltarii durabile pentru identificarea unor politici locale inclusive;
-   promovarea politicilor locale rezultate din procesul de consultare prin intermediul unor parteneriate comunitare.


4.    Incubator de intreprinderi sociale

Infiintarea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care raspund obiectivelor prezentului proiect va fi sprijinita prin:


-    Program de formare si asistenta in economia sociala;

-    Bursa intreprinderilor sociale: in cadrul proiectului organizatia este  responsabila pentru realizarea acestei activitati

-    Facilitarea parteneriatului;

-    Retea nationala de intreprinderi sociale;


5.    Implicarea persoanelor vulnerabile in activitati de munca

 Pregatirea integrarii in munca va include:

-    Program de formare pentru specialisti in domeniul incluziunii sociale 

-    Program de calificare profesionala

-    Program suport pentru munca

 

6. Parteneri

Proiectul a fost initiat de ANR si partenerii sunt:

 

1. Agentia Nationala Pentru Romi

Contact: Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, Bucuresti, Tel. : 021 311.30.48, Fax : 021 311.30.47 Email: info@anr.gov.ro
Website: www.anr.gov.ro

2. Agentia Nationala Antidrog

Contact:Strada Mihai Vodă nr. 6, sect. 5, Bucureşti Website: www.ana.gov.ro

Contact: str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, Bucureşti Website: www.anp-just.ro

4. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului

Contact: Bd. Gral. Ghe. Magheru nr. 7, sect. 1, Bucureşti
Website: www.copii.ro

5. RAMSES

Contact: str. Gheorghe Şincai nr. 5, 405200 Dej, judeţul Cluj
Website: www.fundatiaramses.ro

6. ASOCIAŢIA TRANSCENA

Contact: Aleea Trestiana 4, sector 4, Bucureşti, tel. 0723 300 403, e-mail: tsk_buc_ro@yahoo.com

7. Asociaţia “Târgovişte spre Europa”

Contact: Bd. Libertăţii, bl. C4, ap. 69, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

8. GRADO

Contact: Str. Cupolei nr. 5, bl. 2B, sc. B, apt 55 sector 6 Bucuresti cod postal 061153 Telefon/fax: 021/430 02 16
Website: www.grado.org.ro

 

Long description en:
On homepage: 0
Link to project:
Activate link to project: 0
--> Designed by Versatile Solutions