Flag_ro
 Noutati - Evenimente

Reforma Justitiei Penale

Proiecte ale RJP
Dezvoltarea asistentei comunitare in domeniul sanatatii mintale pentru detinuti
Project Date: 1 December 2008

 

Decembrie 2008- Noiembrie 2009

Proiectul a urmarit  integrarea asistentei din domeniul sanatatii mintale din penitenciare cu asistenta la nivel de comunitate in acest domeniu prin:

- elaborarea unui set de proceduri  pentru managementul de caz in domeniul sanatatii mintale la nivel de penitenciare;

- stimularea mobilizarii resurselor comunitatilor locale in care exista unitati penitenciare;

- oferirea de informatie relevanta detinutilor, personalului penitenciar si specialistilor din comunitate.

Materiale informative:


- Pentru detinuti si personal de supraveghere

- Pentru medici si personal de supraveghere

- Pentru detinuti si familii

- Pentru lucratori ai serviciilor sociale si personal de supraveghere

- Pentru detinuti, angajatori si personal de supraveghere

 

Management  de caz in domeniul sanatatii mintale pentru persoanele  private de libertate

 

Programe de asistenta psihosociala

 

- Program destinat persoanelor cu afectiuni psihice

- Program destinat pesoanelor cu antecedente in toxicomanie

- Preventia riscului suicidar

- Program destinat persoanelor cu conduita agresiva

- Reducerea recidivei in abuzurile  sexuale

- Program destinat persoanelor varstnice

 

Alte materiale informative

 

- Rezolutia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la sanatatea mintala

- Introduction to Personality Disorders, James McGuire, 2007

- Anxiety Disorders and Phobias,James McGuire, 2007

- Behavioural Approaches to Depression Assessment and Treatment, James McGuire, 2007

- Clinical Case Formulation, James McGuire, 2007

- Personalitatea Anxioasa

- Personalitatea Dependenta

- Personalitatea Depresiva

- Personalitatea Evitanta

- Personalitatea Histrionica

- Personalitatea Narcisica

- Personalitatea Obsesionala

- Personalitatea Paranoica

- Personalitatea Pasiv-Agresiva

- Personalitatea Schizoida

- Interventii psihosociale adresate detinutilor cu probleme de sanatate mintala, Elena Holeab 2009

- Aplicatii ale interventiei psihologice  in  mediul penitenciar

- Managementul de caz pentru persoanele cu probleme de sanatate mintala

- Factori psihosociali cu rol in evolutia si combaterea problemelor de sanatate mintala la detinut, Elena Holean 2009

- Starea de sanatate mintala si factori psihosociali asociati acsteia in randul detinutilor, Elena Holeab 2009

- Repere privind reintegrarea sociala a persoanelor cu probleme de sanatate mintala liberate din penitenciar

- Standarde minime privind serviciile medicale de specialitate si asistenta asigurate in penitenciar detinutilor cu probleme de sanatate mintala, Sorina Bumbulut , 2009

- Harta nevoilor pentru amelioarrea calitatii serviciilor acordate detinutilor cu probleme de sanatate mintala, Sorina Bumbulut, 2009

- Cadrul legislativ actual in domeniul sanatatii mintale, Dan Ghenea, 2009

- Strategia nationala  in domeniul sanatatii mintale - scurta prezentare Dan Ghenea, 2009

- Monitorizarea aplicarii legii d executare a pedepselor- extras din raportul unui grup de ONG. Mihaela Sasarman 2009

- Reglementari europene privind asigurarea serviciilor de sanatate mintala in penitenciar, Dan Ghenea 2009

- Comments on the evaluation of mental health provision in prisons in Romania. James McGuire, 2009

- Recomandari referitoare la managementul de caz si cooperarea dintre sistemul penitenciar probatiune si sistemul public de sanatate Stefan Skagerberg, 2009

- Comments and suggestions on the mental health case management in prisons in Romania, James McGuire, 2009

- Comments on the treatment of mentally ill offenders, Stefan Skagenberg, 2009

- Managementul de caz in domeniul sanatatii mintale pentru persoanele private de libertate

- Monitoring and developing case management, James McGuire, 2009

- Some comments on diagnosis  of prisoners with mental health problems, Stefan Skagerberg, 2009

- Instrument de triaj pentru problemele de sanatate mintala la admiterea in penitenciar - adaptarea BJMHS, Dan Ghenea, 2009

- Cooperation between prison and community in prisoner mental health in Sweden- presentation, Stefan Skagerberg, 2009

- Recomandari pentru proceduri de colaborare cu partenerii din comunitate, Mihaela Sasarman, 2009

- Aspecte legate de sanatatea mintala a detinutilor in sistemul penitenciar suedez- prezentare, Stefan Skagerberg, Aprilie 2009

- Fundatia Estuar - model de bune practici, Mariana Armean 2009

- Informarea pentru personalul de paza care lucreaza cu detinutii cu probleme de sanatate mintala, Sorina Bumbulut, 2009

- Pe scurt despre tulburarile mintale, Dan Ghenea, 2009

- Informare pentru detinuti cu problemele de sanatate mintala, Sorina Bumbulut, 2009

- Material informativ in domeniul sanatatii mintale, Mariana Armean, 2009

- Boala mintala si dezabilitatea intelectuala, Mariana Armean, 2009

- Ce este schizofrenia, Mariana Armean, 2009

- Mentinerea unei bune sanatati mintale, Mariana Armean, 2009

- Cum as vrea sa fiu tratat, Mariana Armean, 2009

- Prejudecati despre boala mintala, Mariana Armean, 2009

- Angajarea persoanelor cu probleme de sanatate mintala, Mariana Armean 2009

 _________________________________________________________________________________________________

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finantat prin PHARE

Proiect finantat prin programul PHARE 2006 - Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala si dezinstitutionalizarea persoanelor cu probleme de sanatate mintala, Componenta B - Dezvoltarea centrelor comunitare de sanatate mintala.

Material editat de Fundatia Reforma Justitiei Penale in cadrul proiectului Dezvoltarea asistentei comunitare in domeniul sanatatii mintale pentru detinuti.

Octombrie 2009

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor prezentului material.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele Phare contactati cfcu.phare@mfinante.ro

Designed by Versatile Solutions