Flag_ro
 Noutati - Evenimente

Reforma Justitiei Penale

Proiecte ale RJP
Advocacy pentru incadrarea in munca a persoanelor care au fost condamnate penal
Project Date: 1 December 2007

Decembrie 2007-Septembrie 2008

Proiectul a urmărit asigurarea de şanse egale în procesul de încadrare în muncă pentru persoanele care au fost condamnate penal şi care caută oportunităţi de a se integra în societate.

 

 

 

 Parteneri

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR (ANP)

MINISTERUL JUSTIŢIEI – DIRECŢIA DE PROBAŢIUNE (DP)

 

Grupuri ţintă

·         Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP)

·         Direcţia de Probaţiune din Ministerul Justiţiei (DP)

·         ONG care oferă servicii şi promovează interesele persoanelor care au fost condamnate penal

·         Potenţiali angajatori

·         Persoane condamnate

 

Activităţi

        Grup de lucru pentru încadrarea în muncă a persoanelor condamnate penal

        Proces de consultare

        Promovare

·         Editarea şi distribuirea de publicaţii

·         Bursele locurilor de muncă

·         Consultanţă

 

Rezultate

In activităţile de advocacy, consultare şi promovare din cadrul proiectului au participat un numar de 13 ONG care ofera servicii si/sau promoveaza drepturile fostilor infractori sau ale altor grupuri vulnerabile.

In cadrul procesului de consultare au fost obtinute date referitoare la un numar de 25.557 persoane condamnate. 2000 persoane condamnate au acces la publicatiile proiectului. 99 persoane condamnate au participat la bursele locurilor de munca (dintr-un total de 175 de participanti).

Autoritatile publice implicate ca parteneri, impreuna cu ONG participante au elaborat un numar de 19 recomandari referitoare la cadrul de reglementare, cat si la proceduri de colaborare intre institutii ale sistemului de justitie si ale sistemului de asistenta sociala in domeniul reintegrarii sociale a fostilor infractori (grupul de lucru a identificat un set de 11 proceduri de colaborare, 4 modele de practica eficienta si 2 propuneri pentru cadrul de reglementare de natura a facilita dezvoltarea de programe de integrare in munca a persoanelor condamnate).

Prin proiect a fost generat modelul burselor locurilor de munca pentru persoanele condamnate penal, model in care s-au aratat interesate unitatile penitenciare, serviciile sociale din comunitate, agentiile pentru ocuparea fortei de munca, serviciile de probatiune. Acest model contribuie la dezvoltarea activitatilor de consiliere si mediere a muncii la care au acces persoanele condamnate asistate de unitati penitenciare si servicii de probatiune.

Beneficiind de materialele informative si modelul „burselor locurilor de munca pentru persoanele condamnate penal”, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) şi unităţile penitenciare pot realiza o mai buna informare a persoanelor private de libertate in legatura cu participarea la activitati de munca, precum si o mai buna informare a potentialilor angajatori in legatura cu oportunitatea de a folosi forta de munca din penitenciare.

Evaluarile „burselor” locurilor de munca organizate arata ca actiuni de acest fel, insotite de informarea si selectarea angajatorilor, dar si de incurajarea persoanelor condamnate sa caute un loc de munca sunt actiuni au eficienta in sensul facilitarii integrarii in munca prin identificarea unor locuri de munca disponibile pentru persoanele care au fost condamnate penal. Persoanele condamnate au astfel sanse reale de a gasi un loc de munca.

Evaluarile activitatilor de promovare desfasurate prin proiect au aratat ca informarea angajatorilor si intalnirile directe cu persoanele condamnate penal si cu personalul serviciilor sociale, al serviciilor de probatiune si unitatilor penitenciare sunt factori importanti in facilitarea asigurarii de şanse egale la angajare pentru persoanele care execută o pedeapsă în comunitate sau care au încetat executarea unei pedepse.

In cadrul proiectului au fost oferite servicii de informare unui numar de 101 angajatori. La bursele locurilor de munca organizate au participat 37 reprezentanti ai angajatorilor, iar evaluarile acestor evenimente arata ca au fost identificate 125 posibilitati de angajare pentru persoane condamnate considerate de catre angajatorii prezenti ca fiind potrivite pentru nevoile lor de forta de munca.

 

Publicatii

        Incadrarea in munca a persoanelor condamnate penal – Ghid pentru angajatori

        Incadrarea in munca – Ghid pentru persoanele care au fost condamnate penal

        Incadrarea in munca a persoanelor condamnate penal

 

Publicatiile produse in cadrul proiectului sunt puse la dispozitia serviciilor de probatiune si a serviciilor de educatie si asistenta psihosociala din penitenciare putand fi folosite de intregul personal in cadrul activitatilor legate de integrarea in munca a persoanelor condamnate.

 

Materiale resursa

 

Model de procedura "Bursa locurilor de munca"

Raport al activitatii de consultare

Raport de consultare - anexe

Recomandari pentru practica sipentru imbunatatirea cadrului de reglementare

 

 ______________________________________________________________________________________________________

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finantat prin PHARE

Proiect finanţat prin programul PHARE 2005 – Consolidarea Democraţiei în România, Componenta 2 – Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.
Material editat de Fundaţia Reforma Justiţiei Penale în cadrul proiectului
Advocacy pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal


Septembrie 2008


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor prezentului material.


Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro

Designed by Versatile Solutions