Flag_ro
 Noutati - Evenimente

Reforma Justitiei Penale

Angajari

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial pentru dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013

 

Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea  economiei sociale"

 

Data: 12.04.2010

 

Fundaţia Reforma Justiţiei Penale (RJP) organizează selecţia pentru ocuparea a 2 posturi de consultant pentru realizarea unei burse a intreprinderilor sociale.

Sarcina consultanţilor care vor fi angajaţi este aceea de a realiza ( în colaborare cu alţi specialişti din domeniile social şi IT) si administra o bursa a intreprinderilor sociale care are rolul de a identifica si mobiliza surse de finanţare pentru iniţierea şi dezvoltarea activităţilor de venit ale structurilor economiei sociale.

 

Activitatea consultanţilor este prevăută a se desfăşura  în perioada mai 2010 - mai 2012.

 

Cerinţe:

- specializarea în cel puţin unul din domeniile: economiei, sociologie, asistenţă socială;

- experienţă de minim 3 ani într-un domeniu relevant pentru dezvoltarea economiei sociale;

- cunoaşterea limbii engleze.

 

Vă rugăm să trimiteţi CV-ul dumneavoastră în format Europass prin e-mail la secretariat@penalreform.ro până la data de 28 aprilie 2010. Interviurile cu persoanele selectate în urma analizării CV-urilor vor avea loc în data de 4 mai 2010.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail la adresa menţionată anterior sau la tel. 0722 626 925, persoană de contact Silviu Dumitru.

RJP este o fundaţie care promovează respecatrea drepturilor şi integrarea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în sistemul de justiţie penală.

RJP, în calitate de partener, coordonează activitatea de realizare a bursei întreprinderilor sociale în cadrul proiectului  "Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială" , finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Agenţia Naţională pentru Romi.

 

 

 

 

Designed by Versatile Solutions