Flag_ro
 Noutati - Evenimente

Reforma Justitiei Penale

Achizitii publice

Anunt publicitar

procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei

pentru : "Achizitie de combustibil pentru implementarea activitatilor aferente primului an de implementare pentru proiectul POSDRU 2151"

în cadrul proiectului:

PARTICIPAREA GRUPURILOR VULNERABILE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

ID 2151

                                                                                    Publicat : 27.04.2010      Ora: 10:00

 

Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie


În vedera susţinerii activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 - " Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială", Fundaţia Reforma Justiţiei Penale achizitioneaza combustibil pentru implementarea activitatilor aferente primului an de implementare al proiectului 2151.Toate informaţiile necesare pentru depunere ofertei de preţ se găsesc în anexa prezentei cereri de oferte.

Denumire achizitor

Fundatia Reforma Justitiei Penale , Str. Doamnei nr 17-19, etj 2, camera 218 sector 3 Bucuresti tel/fax: 021/316 15 05; e-mail: alina.anghel@penalreform.ro

 

Sursa de finanţare  a contractului de achiziţie publică

Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 " Promovarea incluziunii sociale", Domeniul  mojar de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale ".

 

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică : 3000 RON cu TVA


Criteriul  de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Reguli de transparenta si publicitate

Toate documentele si informatiile pe care trebuie sa le cuprinda oferta sunt prevazute in Instructiunile pentru ofertanti anexate prezentei cereri de oferta.

Informaţii suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenţa achiziţiei, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana Alina Anghel, tel: 0726 975 799 fax: 021/ 316 15 05 , e-mail: alina.anghel@penalreform.ro

 

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

Data: 03.05.2010

Ora limită: ora 10:00

 

 

Documentaţia pentru depunerea ofertelor poate fi descăcată aici

 

Documentatia de atribuire a contractului privind achizitia publica de combustibil pe baza de bonuri valorice.

 


______________________________________________________________________________________________________________

 

Documentaţie privind procedura de atribuire a contractului de achiziţionare servicii internet  pentru partener proiect POSDRU 2151 pentru managementul proiectului "

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Inchiriere spatiu de birou pentru partener proiect POSDRU 2151

 

Designed by Versatile Solutions