• Romanian

FUNDATIA REFORMA JUSTITIEI PENALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI


FUNDATIA PRISON FELLOWSHIP ROMANIA

PROMOVAREA DREPTURILOR COPIILOR CARE
AU SAVARSIT O FAPTA PENALA SI
NU RASPUND PENAL

decembrie 2008 - octombrie 2009


Scopul proiectului este sa contribuie la reprezentrea eficienta a drepturilor copiilor care au savarsit fapte penale si care nu raspund penal.
Parteneri:
  • Fundatia Prison Fellowship Romania
  • Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
Grupuri tinta
  • ONG si autoritati publice interesate in protectia drepturilor copilului la nivel national si la nivel de comunitati locale, precum si institutii ale mass-media centrale
Activitatile proiectului
  • Monitorizarea aplicarii legislatiei si respectarii drepturilor copiilor care au savarsit fapte penale si care nu raspund penal
  • Elaborarea de recomandari pentru o practica eficienta
  • Promovarea dezvoltarii serviciilor specializate adresate copiilor care au savarsit fapte penale si care nu raspund penal

Resurse:


UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finantat prin PHARE

Proiect finantat prin programul PHARE 2006 - Cresterea rolului societatii civile in procesul de integrare a Romaniei, Componenta 2 - Democratie, protectia mediului, protectia consumatorului, dialog social, aspecte de gen si ocuparea fortei de munca

Material editat de Fundatia Reforma Justitiei Penale in cadrul proiectului Promovarea drepturilor copiilor care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal

Septembrie 2009

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele Phare contactati cfcu.phare@mfinante.ro